انتخاب زبان : فارسی انگلیسی
اولین جلسه کارگروه تخصصی مشترک بین هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،  انجمن پزشکی ورزشی و فدراسیون پزشکی ورزشی

اولین جلسه کارگروه تخصصی مشترک بین هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، انجمن پزشکی ورزشی و فدراسیون پزشکی ورزشی

در راستای نشست تخصصی مشترک بین اعضای هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،  انجمن پزشکی ورزشی و فدراسیون پزشکی ورزشی در دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و اتخاذ تصمیم مبنی بر تشکیل یک کارگروه تخصصی به منظور تدوین  آیین نامه ای جامع مبنی بر تعیین حدود و شرح وظایف شغلی متخصصان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و  سیستم های کنترل و نظارتی بر عملکرد آن ها و در نهایت سیستم های آموزشی و ارتقا، سطح کیفیت آن ها در روز دوشنبه مورخ 96/4/19  در فدراسیون پزشکی ورزشی جلسه ای با حضور آقای دکتر نوروزی رئیس فدراسیون ، آقای دکتر مرادی مدیر آموزش فدراسیون ، آقای دکتر کردی رئیس انجمن پزشکی ورزشی و نیز آقایان دکتر دانشمندی رئیس ، دکتر علی زاده نایب رئیس و دکتر هوانلو دبیر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار شد و پس از تبادل نقطه نظرات افراد حاضر در جلسه  مقرر شد تا یک نسخه اولیه از سوی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تدوین و در جلسه آینده ارائه شود.

  • 0 دیدگاه
  • 250 مشاهده
  • 24 تیر 96

تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال پیام